Hakkimizda

Hedeflerimiz: Bilindiği gibi artık hayatımızın her alanında teknolojiyi kullanıyoruz. Evimizdeki televizyondan cebimizdeki telefon herşey online olarak internete bağlı durumda. İşte bu noktada bu teknolojiyi yerli imkanlarla geliştirebilecek bireylere ihtiyaç duyulmakta. 1800 li yıllarda Sanayi Devrimini kaçırdığımız.2000 li yıllarda Uzay ve Atom çağını kaçırdığımız gibi 2020 li yıllarda ise yazılım çağını kaçırmamak için neler yapmalıyız?
Eğitim fakültelerinde Öğretmen yetiştirirken: 1-Özellikle ilkokul öğretmenlerine algoritma dersi konulmalı.
2-Ortaokul öğretmeni yetiştiren eğitim fakültelerine java yada c# dersleri konulmalı.
3-İlkokul da algorizma, ortaokul da scratch ,Lisede ise java öğretilmeli. Bilgisayara ve yazılım tüm okul alanlarında temel ders alınmalı.
4-Öğretmenlere öğrencilerin düzeylerine uygun program hazırlamalarına izin verilmeli standart programlar uygulanmamalı. Programın genel çerçevesi çizilmeli.
Amaçlarımız: Önceliğimiz ilkokul öğretmenleri ve öğrencileri olmak üzere tüm kademelere arduino yazılım ve donanımını öğretmek ve yaygınlaştırmak. geleceğin nesillerine yüksek teknloji aletlerini üreten ve programlayan nesiller olarak yetiştirmektir.